ISACA Ankara Chapter

Ankara’daki Bilgi Sistemleri, Bilgi Güvenliği vb. alanlardaki ISACA Alanlarında aktif iş insanlarının buluşma noktası.

Uluslararası bir kuruluş olan Information Systems Audit and Control Association (ISACA), bilgisayar sistemleri kontrolleri denetimi alanında çalışan küçük bir meslektaş grubunun bir araya gelmesi ile 1969 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bilgisayar Sistemleri Kontrolleri Denetimi ile ilgili merkezi bir bilgi kaynağı ve rehberlik ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ISACA, 1976 yılında faaliyetleri arasına BT Yönetişimi alan bilgisi ve değerini yaymak amaçlı araştırma çalışmalarını da katmış ve ITGI (IT Governance Institute) ile bütünleşmiştir.

ISACA, Bilgi Sistemleri Denetimi (CISA), Bilgi Güvenliği Yönetimi (CISM), Kurumsal Bilgi Teknolojileri Yönetişimi (CGEIT), Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi (CRISC) ve Siber Güvenlik (CSX / CSXP) alanlarında norm ve ilkeleri tanımlayarak sertifikasyon programları ile mesleki yeterlilik belgelendirmesi ve sektör profesyonellerinin bu alanlarda yetkinliklerinin tescilinin sağlanması konusunda yetkili yapıdır. Aynı zamanda kurumlar için bilgi teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik çerveçeve niteliği bulunan “Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri” (COBIT), ISACA ve ITGI tarafından 1996 yılında geliştirilmiş, Bilgi Teknolojileri Yönetimi için en iyi uygulamalar kümesi olarak tüm sektörlerde kullanılmaktadır.

ISACA’nın dünya üzerinde faaliyet gösteren 135.000’i aşkın üyenin bulunduğu 221 chapter’dan birisi olan ISACA Ankara Chapter, Ankara çevresinde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın çabaları ile 2011 yılında kurulmuştur. ISACA Ankara Chapter, bünyesinde bulunan geniş sektör tecrübesi ve akademik birikimi olan üyeleriyle kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşların yapıları içerisinde her geçen gün daha önemli bir hale gelmeye başlayan bilgi teknolojilerinin denetlenmesine yönelik merkezi bir bilgi kaynağı ve kılavuz oluşturmak amacıyla rehberlik ve eğitim hizmetleri vermekte, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen etkinliklerle bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaktadır.

Bilişim Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri alanında Yönetim, Yönetişim, Denetim, İç Kontrol, Uyumluluk, Güvenlik, Risk Yönetimi, Süreç Yönetimi, Danışmanlık, Proje Yönetimi ve Bilimsel Araştırma faaliyetlerinde bulunan kişilerin bir araya gelmesini sağlayarak, bu konulardaki bilgi ve birikimlerin paylaşılarak mesleki alanda gelişmeye, standardizasyona, farkındalık oluşturmaya, yapılan uygulamalarda verimliliği ve bilimselliği arttırmayı destekleyecek etkinlikler ile bireylere, organizasyonlara ve topluma katkıda bulunmaktır.

Sevgi ve Saygılarımızla
ISACA Ankara Chapter
Yönetim Kurulu

G.R.C.A.C. Günü

ISACA Ankara Chapter tarafından ilk defa düzenlenen “Yönetişim, Risk Yönetimi, Uyum, Denetim ve Siber Güvenlik Günü – G.R.C.A.C. Day”, ISACA’nın ilgi alanlarında bulunan konularda kamu ve özel sektörden yetkin ve yetkili isimlerin bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri, ulusal ve uluslararası katılımlarla güncel konuların ele alınacağı bir tema ile hazırlanmıştır.

2019 G.R.C.A.C. Günü, ISACA Başkanı Brennan P. Baybeck sektörümüzün önemli paydaşları ile temaslarda bulunmak için Türkiye’yi ziyareti de düşünülerek 18 Temmuz 2019’da yapılacaktır. Perşembe günü 13:00-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğimizde, Brennan P. Baybeck’in ISACA ve yol haritası hakkındaki görüşleri ve değerli paylaşımları olacaktır.

Bilgi Sistemleri kapsamındaki yönetişim, denetim, iç kontrol, risk yönetimi, uyum ve siber güvenlik alanlarında kamu ve özel sektörden önemli paydaşların da katılım sağlayacağı etkinliğimizde sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Etkinlik ücretsizdir, ancak Kayıt Yapılması gerekmektedir.